Ultraljudundersökningar

Gynekologisk ultraljudsundersökning

Gynekologisk ultraljudsundersökning 1000 kr                 (+ 200 kr helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Denna undersökning riktar sig till den som planerar att genomgå IVF behandling utomlands och är i behov av ultraljudskontroll av slemhinnas tjocklek och storleken på folliklar.

Bilder och en skriftlig rapport skicka via e-post till klienter och/eller läkare samma dag som undersökningen.

Undersökningen tar 20 minuter.

Boka nu
 

Full bäcken ultraljudsundersökning

Full bäcken ultraljudsundersökning 1500 kr                     (+ 200 kr helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Undersökningen tittar på de reproduktiva organen samt bäckenområdet runtomkring. Vi kontrollerar äggstockarna, cervix samt livmodern.

Syftet med denna undersökning är:

 • att undersöka eventuell smärta i bäcken, oregelbundna menstruationer eller andra närliggande problem
 • diagnostisering av myom och äggstocksblåsor
 • monitorering av myom och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
 • analys av fertilitetstatus eller assistera er doktor om ni genomgår fertilitetsbehandling på annan klinik

Det finns två varianter av denna undersökning, antingen vaginal eller över magen. Vilken typ av undersökning som väljs för bäckenultraljud beror på er medicinska historia samt ert syfte med undersökningen.

Förberedelser inför vaginalt-ultraljud:

 • Den går att genomföra undersökningen under menstruationen men ni ombeds ta bort eventuell tampong
 • Vänligen kissa innan undersökningen så att blåsan är tömd
 • Ni ombeds ta av er samtliga kläder på underkroppen så vänligen bär kläder som är enkla att ta av

Förberedelser inför mag-ultraljud:

 • Drick gärna vatten ungefär en timme före er bokning och försök att inte kissa fören efter undersökningen
 • Vi rekommenderar att ni bär kläder som enkelt kan vikas upp så att magen enkelt kan exponeras

Under en full bäcken ultraljudsundersökning kontrollerar vi tillståndet för helheten av ert reproduktiva system. Detta innefattar mätningar av livmodern, äggstockarna och cervix samt analys av eventuella anomalier i växten eller blåsor.

Vi letar också efter eventuella problem i bäckenområdet.

Om undersökningen är en del av er fertilitetsbehandling så kan vi kontrollera statusen på er livmoder, äggstockar, ägglossningscykel. Vi kan även hjälpa er att optimera tajmingen för antingen naturlig eller assisterad befruktning samt undersöka hälsan och kontrollera tjockleken på livmoderslemhinnan då detta är extra viktigt under fertilitetsbehandling.

Vi kommer att tillsammans med er gå igenom resultatet efter ultraljudsundersökningen samt skriva en rapport som ni kan ta med till er doktor. Både bilder och rapporten kan skickas via e-post på undersökningsdagen.

Boka nu
 

Rutinultraljud (RUL)

Ett rutinultraljud genomförs från vecka 18-20, 1300 kr (+200 kr helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Anomaliundersökningen är en detaljerad anatomisk kontroll av ert barns hjärta, hjärna, ansikte, ryggrad, tarm, mage, njurar och lemmar för att hitta eventuella anomalier.

Placentans position, mängden fosterhinnevätska samt navelsträngen kontrolleras också.

Utöver att undersöka och analysera de olika kroppsdelarna och organen så mäter vi även huvudet, hjärnan, magen och benen. Undersökningen är ingen garanti för att utvecklingen fortgår normalt men den kan ge en väldigt god indikation på att utvecklingen ser bra ut.

Om ni vill så kan ni även få reda på könet på ert barn.

Om några avvikelser upptäcks under undersökningen utfärdar vi en rapport som ni kan ta med till er MVC för vidare kontroll. Vi kan även skriva en remiss och/eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:          3 st svartvita 150 kr, 2 st färgbilder 200 kr

Undersökningen tar 30 minuter.

Boka nu
 

Tidig graviditetsundersökning

En tidig graviditetsundersökning genomförs under vecka 6+0-13+6 dagar. 800 kr (+200 kr i helgtillägg när personal finns tillgänglig)

Denna undersökning kommer med videoklipp av hjärtslagen som skicka via e-post samt två stycken svartvita bilder.

En tidig graviditetsundersökning kan även säkerställa graviditeten och preliminärt datum för födseln. Såvida 6 graviditetsveckor har passerat.

Vi undersöker även hjärtat och om vi inte kan bekräfta att hjärtat slår så erbjuder vi ett extra besök utan extra kostnad.

Undersökningen tar 20 minuter.

Boka nu
 

Tillväxtkontroll

En tillväxtkontroll utförs från vecka 14 till 38 1100  kr         (+ 200 kr helgtillägg när personal är tillgänglig)

Vi säkerställer att viktiga organ sitter på rätt plats. Därutöver så mäter vi barnets huvud och ben. Efter vecka 25 så mäter man även magen samt mängden fostervatten och kontrollerar positionen av placentan. Tidigast från vecka 16+0 kontrollerar vi barnets kön.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:          3 st svartvita 150 kr, 2 st färgbilder 200 kr

Om några avvikelser upptäcks under undersökningen utfärdar vi en rapport som ni kan ta med till er MVC för vidare kontroll. Vi kan även skriva en remiss och/eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Undersökningen tar 20 minuter.

Boka nu
 

Könsbestämning

1000kr * (200kr weekend surcharge).

Könsbestämning kan göras från vecka 16+0. Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.

Om det inte är möjligt att fastställa barnets kön vid besökstillfället erbjuds en ny undersökning utan kostnad.

Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format. 3D/4D bilder kan köpas för:          3 st svartvita 150 kr, 2 st färgbilder 200 kr

Om några avvikelser upptäcks under undersökningen utfärdar vi en rapport som ni kan ta med till er MVC för vidare kontroll. Vi kan även skriva en remiss och/eller kontakta MVC per telefon om ni så önskar.

Undersökningen tar 20 minuter.

Boka nu

Förberedelser

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

 • Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen
 • Om din partner eller annan närstående ska närvara och reser hit separat, så be även dem att komma i god tid
 • Ta med något enkelt att äta före undersökningen
 • Se till att ni dricker rikligt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning
 • Om ni tar med barn under 5 år så rekommenderar vi er att ta med en barnvakt
 • Medtag godkänd legitimation
/