Team

Monique är en radiograf och en klinisk specialist inom diagnostik medicinsk ultraljud.  Jag är certifierad ultraljudsforskare under de senaste två åren, med mer än fyra år klinisk erfarenhet av ultraljud. Jag avslutade framgångsrikt Abdomen, Obstetrics, Gynekologi och Sonografi Principer och Instrumentation vid Burwin Institute of Medical Diagnostic Sonography (2015) Kanada.  Jag är också en examen från University of the West Indies, Mona med kandidatexamen (Honours) grad i diagnostisk radiografi  (2013).  Jag har övat radiografi och sonografi samtidigt.

Jag som leder kliniken heter Ladoya och är specialist på medicinsk-diagnostisk ultraljudsundersökning (sonograf).

I grunden är jag röntgensjuksköterska och därefter har jag 9 års erfarenhet av klinisk ultraljudsdiagnostik varav 7 år efter examen i medicinsk-diagnostiskt ultraljud inom obstetrisk, gynekologisk och allmänt ultraljud vid City University i London. Huvuddelen av min arbetserfarenhet har varit på några av Londons mest prestigefyllda sjukhus (Guy’s & St Thomas’ Hospital). Där fick jag möjlighet att exponeras för en mängd olika situationer och arbeta med pionjärer inom fetal medicin. De senaste fyra åren har jag bott och arbetat som sonograf i Stockholm.

Mitt mål med Crocus Ultraljudsklinik är att erbjuda gravida kvinnor mina kvalificerade tjänster under avslappnade former när det passar dem.

/