Vanligt förekommande frågor & ansvarsfriskrivning

FAQ

Vilka är skillnaderna mellan 2D, 3D och 4D ultraljud?

2D ultraljud är typiskt sett svart och vit samt tvådimensionellt och vanligt förekommande hos din läkarmottagning eller på sjukhuset. Denna typ av ultraljud används för att undersöka fostrets inre organ och undersöka om eventuella abnormiteter existerar.

3D ultraljud använder samma grundteknik som 2D ultraljud. En 3D bild skapas när en traditionell 2D bild framställs på ett mer avancerat sätt genom modern teknologi. På så sätt kan man se yttre detaljer av fostret/bebisen i magen.

Med 4D menas 3D men i rörelse, alltså en större mängd 3D bilder som skapar en film/video.

Vilken tidpunkt är bäst för en ultraljudsundersökning?

Det beror helt på vad du vill se….

Man kan genomföra en undersökning så tidigt som efter 6+0 veckor för att fastställa fostrets hjärtklapp, storlek och figur.

Efter 16+0 veckor erbjuder vi könsbestämning. Om vi inte lyckas säkerställa könet efter denna tid så erbjuder vi alltid en undersökning utan extra kostnad vid ett senare tillfälle en vecka senare eller när det passar er.

Vi har en strikt policy när det gäller könsbestämning och kommer inte att ge något svar såvida vi inter är 100% säkra. Vi kommer alltså aldrig gissa vilket kön det är.

För en fullkropps bild av fostret rekommenderar vi att ni genomför en 2D undersökning före vecka 20. För en mer avancerad och detaljerad bild av ansiktet rekommenderar vi en 3D/4D undersökning mellan vecka 26 och 34.

Om ni har passerat vecka 34 blir det mer utmanande men inte omöjligt.

Vänligen ring oss om ni är osäkra på vilket paket som är mest lämpat givet den period i graviditeten ni befinner i er så kan vi enkelt hjälpa er.

Ni kan alltid själva ”googla” antalet veckor ni är i graviditeten och 3D / 4D ultraljud så kan ni få en viss förväntansbild. Exempelvis ”3D ultraljud för 23 veckor gammalt foster” eller motsvarande på engelska för fler resultat. Men var källkritisk och undersök gärna flera alternativ och webbplatser.

Letar man efter abnormiteter med ultraljud?

Ja. I de beklagansvärda fall där en abnormitet upptäcks kommer vi underrätta er privat. Vänligen notera, vi tillämpar och lyder under strikt tystnadsplikt och vårdsekretess och kommer inte vidaresända någon information utan ert tillstånd.

Går det alltid att ta bra bilder?

Nej. Men mestadels, dock inte alltid, tyvärr. Vi gör alltid vårt yttersta för att ta de bästa och mest högkvalitativa bilderna men ibland så är det utanför vår kontroll. Se nedan faktorer som vanligtvis påverkar kvalitén på fosterbilderna.

Mammans kroppsvävnad: Ljudvågorna från ultraljudet passerar olika kroppsvävnader före de når fostret. Hud, kroppsfett, livmodern och ibland även moderkakan måste passeras innan man når fostervattnen och fostret. Kroppsvävnader försvagar ljudvågorna då de passerar igenom. Därför gäller att ju mer och kompakt kroppsvävnad som måste passeras, ju mer försvagas ljudvågorna och därmed kvalitén på bilderna.

Fostrets position: Det blir svårare att ta bra och kvalitativa bilder om fostrets ansikte är riktat mot mammans rygg, om ansiktet har en låg position i bäckenet eller för högt upp mot revbenen. Under kontrollen kan ultraljudsspecialisten att be dig att byta position för att på så sätt få bättre bilder av fostret.

Mängden fostervatten: Högre mängd fostervatten kan ibland ge fostret större möjlighet att förflytta sig och därmed möjliggöra för större och bättre bilder. Mängden fostervatten varierar mellan olika individer. På grund av de fysiska förutsättningarna gällande ultraljudsbildtagning så är det viktigt att ljudvågen får passera fostervatten innan fostret för att få en skarp bild. För att ta 3D/4D bilder är detta en nödvändighet. Vi rekommenderar därför att ni dricker rikligt med vatten dagarna före er bokade ultraljudsundersökning. En full urinblåsa är dock endast nödvändig då ni är i vecka 15 eller tidigare.

Om vi inte lyckas ta några bra 3D/4D bilder av fostret så erbjuder vi er möjligheten att nedgradera ert paket eller boka om till ett senare tillfälle.

Vad händer om vi inte lyckas ta bilder?

Om vi inte lyckas ta några bra 3D/4D bilder av fostret så erbjuder vi er möjligheten att nedgradera ert paket eller boka om till ett senare tillfälle.

Är ultraljud säkert för mig och fostret?

Flertalet studier har utförts gällandes effekt av ultraljudsundersökningar under graviditeten. Idag finns det inga bevis eller studier som stödjer att finns några risker med att ultraljudsundersökningar under graviditeten varken för mamman eller det ofödda barnet så länge utföraren av ultraljud är utbildad och följer säkerhetskraven.

Givet de rekommendationer som finns gällande obstetriskt ultraljud kommer er undersökning att utföras med lägre effekt än en allmän icke-obstetrisk medicinsk ultraljudsundersökning med säkert och begränsat användande av så kallat Doppler ultraljud.

Kan jag filma eller ta bilder och/eller använda sociala medier under min undersökning?

Absolut! Vi har full förståelse för att alla familjemedlemmar inte alltid kan delta under ert undersökningstillfälle. Vi uppmuntrar till och med att involvera era käraste och nära genom att använda realtids applikationer såsom FaceTime, Skype eller Facebook Live! 

Behöver jag en remiss från min läkare?

Nej. Ni behöver inte en remiss från er läkare. Ni måste dock vara inskriven hos en och ha besökt er mödravårdscentral (MVC) före ni väljer att genomföra en prenatal (före födseln) tillvals ultraljudsundersökning. Om er barnmorska har några frågor till oss, vänligen be dem kontakta oss så besvarar vi alla funderingar och frågor de kan tänkas ha. Vi kan även kontakta dem direkt om ni föredrar.

Ingår ultraljud i NIPT-priset?

Ja, det stämmer. Ultraljudet och blodprovet görs vid samma besök på din klinik.

Vilken typ av betalningsmedel accepteras?

Vi accepterar både betal- och kreditkort samt Swish. Inga kontanter!

/